Ολοκληρωμένες Ασφαλιστικές Λύσεις

Αν. Γογονή 120, Χανιά - Τηλ: 2821090180
Fax: 2821090201

k.kastrinakis@simvoulos.gr

  • Ασφαλίσεις
• Δάνεια
• Επενδύσεις
• Χρονομισθώσεις
• Leasing
  • Ασφαλίσεις

- Αυτοκινήτων
- Ζωής - Υγείας
- Σύνταξης
- Περιουσίας
- Νομικής Προστασίας
- Εξειδικευμένα προγράμματα